Vitajte na stránkach Klubu priateľov polície Lučenec

Oznamy pre členov

Tu nájdete aktuálne informácie o činnosti klubu, ako aj informácie o nadchádzajúcich akciách a informácie týkajúce sa členov klubu.

Nadchádzajúce udalosti:

Rok 2024

     Predsedníctvo Združenia klubu priateľov polície Lučenec, oznamuje členskej základni, že dňa 1.júna 2024 /sobota/,  z príležitosti MDD, organizuje

pre deti a vnúčatá členov, stretnutie v priestoroch klubu OR PZ Lučenec, s programom zostavený z rôznych súťaží, ukážkami práce Polície, Hasičov,

Klubu policajnej histórie a to v sprievode hudobnej zábavy. Chýbať nebude ani občerstvenie a maškrty pre deti.

Aby bolo postarané o každé dieťa, je potrebné ich počet nahlásiť do 24.5.2024 na e-mail: kasiar@azet.sk, alebo mobil : 0903260424.

   Začíname o 10.00 hod.Dňa 6. marca 2024 nás vo veku 81 rokov opustil p. pplk.JUDr. Ján Hirjak.  

Pohreb sa uskutoční v kruhu najbližšej rodiny.

Venujte mu prosím tichú spomienku.


Predsedníctvo Združenia klubu priateľov polície Lučenec, oznamuje všetkým členom, že dňa 15. marca 2024 (piatok) o 15.30 hod., sa v priestoroch klubu na ul. Sládkovičovej č. 12 uskutoční výročná členská schôdza. Účasť členov je nutné zabezpečiť v čo najväčšom počte, nakoľko ide o zvolanie zhromaždenia členskej základne ako najvyššieho orgánu združenia, ktoré rozhodne o ďalšej činnosti pre rok 2024 s finančným krytím. Zároveň počas schôdze bude umožnené vyrovnať členské príspevky, pretože táto povinnosť je stanovená do 31.3.2024. Občerstvenie zabezpečí organizátor. Tešíme sa na vašu účasť.


Dňa 12. januára 2024 nás v 88. roku svojho života  opustila p. Gabriela Trnavská (rod. Hudecová).

Pohreb sa uskutoční dňa 17. januára 2024 v Dome smútku v Haliči.

Venujte jej prosím tichú spomienku!

Dňa 6. marca 2024 nás vo veku 81 rokov opustil p. pplk.JUDr. Ján Hirjak.  

Pohreb sa uskutoční v kruhu najbližšej rodiny.

Venujte mu prosím tichú spomienku.


Predsedníctvo Združenia klubu priateľov polície Lučenec, oznamuje všetkým členom, že dňa 15. marca 2024 (piatok) o 15.30 hod., sa v priestoroch klubu na ul. Sládkovičovej č. 12 uskutoční výročná členská schôdza. Účasť členov je nutné zabezpečiť v čo najväčšom počte, nakoľko ide o zvolanie zhromaždenia členskej základne ako najvyššieho orgánu združenia, ktoré rozhodne o ďalšej činnosti pre rok 2024 s finančným krytím. Zároveň počas schôdze bude umožnené vyrovnať členské príspevky, pretože táto povinnosť je stanovená do 31.3.2024. Občerstvenie zabezpečí organizátor. Tešíme sa na vašu účasť.


Dňa 12. januára 2024 nás v 88. roku svojho života  opustila p. Gabriela Trnavská (rod. Hudecová).

Pohreb sa uskutoční dňa 17. januára 2024 v Dome smútku v Haliči.

Venujte jej prosím tichú spomienku!

Rok 2023


Strelecká súťaž MAJSTROVSTVÁ NOVOHRADU 2024 - PROPOZÍCIE


Organizácia súťaže:

Usporiadateľ: KVvZ LIAZ Veľký Krtíš

Riaditeľ súťaže (tréningu): Branislav Gábor, predseda KVvZ LIAZ Veľký Krtíš

Hlavný rozhodca: Ján Šinko

PHK: Kamila Fajčíková PeaDr.

Miesto súťaže (tréningu): Strelecký areál Príbelce

Dátum súťaže (tréningu): 6. januára 2024

Prezentácia: do 8:45 hod.


Všeobecné ustanovenia:

Disciplína: V Pi 50 m terč 50/20 stoj

M Pi 50 m terč 50/20 stoj

V Pu 50 m terč 50/20 stoj-kľak

M Pu 50 m terč 50/20 stoj-kľak

Kategórie: Bez rozdielu kategórie

Štartovné: 8 EUR

Zbrane: Vlastné (v prípade záujmu požičaná), mieridlá určené

Strelivo: Vlastné

Druh súťaže: Otvorená súťaž jednotlivcov

Hodnotenie: Každá disciplína 13 rán, hodnotí sa 10 najlepších, kontrola zásahov ďalekohľadom povolená

Ocenenie: Prví traja v disciplíne diplom, v súčte 5 disciplín prví 5 vecná cena

Náležitosti: Na náklady vysielajúcej organizácie

Občerstvenie: Zabezpečí usporiadateľ, bufet

Poznámka: Vojenská puška do r. 1976, minimálna dĺžka nábojnice 39 mm

Ochrana sluchu povinná, očí doporučená

Strelnica je vybavená stojanmi na ďalekohľady

Doporučuje sa vlastná poistka


STRELECKÝ KLUB POLTÁR Organizuje strelecké podujatie: Mikulášsky MIX IV. ročník. Na strelnici v Poltári - Zelené.

P R O P O Z Í C I E

Dátum: 2. December 2023

Riaditeľ pretekov: Miroslav Loch

Predseda org. výboru: Milan Vitéz

Hlavný rozhodca: Milan Vitéz

Rozhodcovia, RS: František Václavík, Ladislav Baláž

Predseda HK: Pavol Čeman

Disciplíny a kategórie:

Vpi: 25m, 3 nástrelné + 10 súťažných (odpočítajú 3 najnižšie hodnoty) disciplína v stoje. Terč veľký čierny 135P

Mpi: 25m, 3 nástrelné + 10 súťažných (odpočítajú 3 najnižšie hodnoty) disciplína v stoje. Terč veľký čierny 135P

Mpu: 50m, 3 nástrelné + 10 súťažných (odpočítajú 3 najnižšie hodnoty) disciplína kľak alebo stoj. Terč malý 135P-1 čierny

Vpi Poper: 5 poprov 7 nábojov v čase neurčenom vzdialenosť posledný poper 50m bodové hodnotenie 10bodov/poper.

Pri prezentácii každý strelec dostane 3 terče so štartovným číslom /smena a číslo postu/, ktorý si sám pripne na stojan. 

Po dostrieľaní smeny si môže pozrieť nástrel a predseda HK pozbiera terče až potom vyhodnotí, a hneď si strelec pripne terč na nasledujúcu disciplínu. 

Na jednom poste strelec odstrieľa 3 disciplíny.

Zbrane a strelivo: Vlastné.

Terčové zariadenie: kartóny

Štartovné: Pri prezentácii: 10,- €.

Protesty: - vklad 10,- €

(do 20 minút po zverejnení výsledkov).

Vyhodnotenie: Po ukončení všetkých disciplín. Strelci na 1.–3. miestach diplom /v prípade sponzorských darov aj vecné ceny/ .

Časový program:

Prezentácia : 8:30 do 9:15hod.

Zahájenie: 9:15 hod.

1 smena začína od: 9:30

V jednej smene strieľa 8 strelcov

Občerstvenie po súťaži "Guľáš";

Usporiadateľ si vyhradzuje v prípade nutnosti právo na zmeny. 

O prípadných zmenách, budú účastníci včas informovaní.

email:   kasiar@azet.sk

mobil: 0903 260 424

Rok 2022

Členovia predsedníctva :

© Klub priateľov polície Lučenec